Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+

Ik ben als loopbaancoach ook verbonden aan de subsidieregeling. Met andere woorden, het is mogelijk om bij mij een Ontwikkeladviestraject te volgen.

Voor wie?

- je bent 45 jaar of ouder

- je bent minimaal 12 uur in loondienst

- je bent niet langdurig ziek

Traject

We starten met het invullen van de formulieren voor de subisidieaanvraag. Hier kan gebruik van gemaakt worden tot en met 2020 en uiteraard onder voorwaarde dat er subsidie beschikbaar is.

Vervolgens voeren we vier gesprekken over jouw loopbaan, wensen, kansen en (on)mogelijkheden. De focus ligt op duurzame inzetbaarheid, hoe blijf je prettig en fit aan het werk tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. Dit geeft uiteindelijk een Ontwikkeladvies. Hierin worden de verschillende loopbaanscenario´s uitgeschreven.

Meer informatie

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers

Aanmelden

Wil je meteen aan de slag? Mail dan naar info@lindabult.nl