Aan de slag voor jou als werkgever

Ik help (non profit) organisaties om hun productiviteit te verhogen en het verzuim te verlagen door het positioneren van de juiste persoon (gemotiveerd!) op de juiste plek.

Naast de één op één trajecten bied ik ook loopbaan en scholingsadviesspreekuur op locatie.

Loopbaan- en scholingsadvies spreekuur op locatie

In gesprek over jouw loopbaan, dat wordt door veel medewerkers als spannend ervaren. Want dat roept snel vragen op bij medewerkers zoals ´moet ik dan weg´ of ´doe ik mijn werk niet goed´? Uiteraard is dit een onderwerp wat je wél graag bespreekbaar wilt hebben in jouw organisatie.

Jouw medewerkers op dit vlak in ´beweging krijgen´, vergt een zorgvuldige en laagdrempelige aanpak. Dit kan via het loopbaan- en scholingsadvies spreekuur.

Voordelen van het loopbaan- en scholingsadvies spreekuur:

· Door het aanbieden en faciliteren, wordt het onderwerp wordt intern bespreekbaar. Er ontstaat bewustwording en beweging;

·         Medewerkers ervaren een 1 op 1 gesprek laagdrempelig versus deelname aan een loopbaantraining. Dit is voor velen nog een brug te ver.

· Met het loopbaanspreekuur kun je zorgen voor minder druk bij HRM en leidinggevenden, doordat je medewerkers kan doorverwijzen. Denk ook bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts, die kan doorverwijzen.

·         Eigen regie en verantwoordelijkheid voor de loopbaan (denk bijvoorbeeld ook aan duurzame inzetbaarheid) bij de medewerker stimuleren door te faciliteren;

·         Goed werkgeverschap en ook interessant voor nieuwe medewerkers;

·         Genereren managementinformatie, waarmee je nog meer kan sturen op de behoeften en wensen van de medewerkers bij o.a. inkoop van scholing.

·         Voldoen aan cao-bepalingen over loopbaan ondersteuning.

Voordelen van Linda Bult als loopbaancoach

Externe loopbaancoach, laagdrempelig, anoniem en vertrouwelijk en geen verstrengeling van belangen. Bekendheid met de organisatie en een groot netwerk binnen de (semi) overheid. Mogelijkheid om te adviseren, denk aan ontwikkeladvies regeling, interne opleidingsmogelijkheden en andere faciliteiten vanuit eigen organisatie, WINHN, A&O fonds.