Jouw loopbaan vandaag de dag

De baan voor het leven bestaat niet meer. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en dit vergt andere inzet van medewerkers. Kenmerkend voor (semi) overheidsinstellingen is, bijvoorbeeld de hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers, de lange dienstverbanden en beperkte interne loopbaanstappen. Zet daarnaast de huidige ontwikkelingen (o.a. robotisering, digitalisering) in deze sector en duidelijk wordt dat bewustwording en beweging nodig is.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De loopbaan van een medewerker is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de medewerker. Ook als werkgever ben je erbij gebaat als de medewerker zijn loopbaan ´onderhoudt´. Tenslotte, een gemotiveerde medewerker draagt bij aan een goede sfeer, productie en een laag verzuim. In heel veel cao´s in deze gedeelde verantwoordelijkheid ook vastgelegd in regels rondom scholingsbudget en loopbaanstappen.

In sommige gevallen is het minder vrijblijvend

Denk bijvoorbeeld aan langdurige ziekte, medische beperkingen of boventalligheid. Een outplacement traject is ook mogelijk. Dat is een begeleidingstraject over een langere periode, gericht op het vinden van ander werk. Hierbij ligt de focus op solliciteren, denk hierbij aan gebruik van LinkedIn, een mooi cv en gespreksvaardigheden oefenen. Uiteraard is er vooraf aandacht voor een stukje rouwverwerking vanwege baanverlies en het in kaart brengen van een breed zoekprofiel.